Project Description

Izrada instalacije klimatizacije i ventilacije proizvodnog pogona 5000m2 i kancelarijskog dela 2000m2

Izrada sistema hlađenja peći za proizvodnju staklene vune i korišćenje viška toplotne energije za grejanje proizvodnog i kancelarijskog prostora

Izrada sistema hidrotehničkih instalacija, vodovoda, kanalizacije i hidrantske mreže, izrada sistema vakuumske odvodnje vode sa krova Valsir

Izrada sistema BMS, sistema elektroenergetskih i električnih instalacija

Razdelnik sistema rashlađivanja peći za vunu i pratećih elektroormana

Bafer rashladne tople vode zapremine 10m3 peći za topljenje vune

 

Detalj toplotne podstanice i kruga dry cooler-a

Razdelnik hladne vode sa podrškom chiller-a Trane, Q=350kw i sistemom BMS upravljanja