PROIZVODNJA PLENUMSKIH KUTIJA

Bavimo se proizvodnjom plenumskih kutija  i to:

Plenumska kutija od čeličnog pocinčanog lima dimenzija:                                               Cena:

1 Plenum od čeličnog lima dimenzije 30x30x33,5cm- ST 30/30/30 15,00
2 Plenum od čeličnog lima dimenzije 40x40x33,5cm- ST 40/40/30 18,75
3 Plenum od čeličnog lima dimenzije 50x50x33,5cm- ST 50/50/30 25,00
4 Plenum od čeličnog lima dimenzije 60x60x33,5cm- ST 60/60/30 28,75