SOLARNI SISTEMI

Korišćenje solarnih sistema u našem slučaju znači korišćenje energije sunca u solarnim sistemima za zagrevanje potrošne tople vode i dogrevanje grejnih tela u prostorijama u kojima živimo i radimo. Solarni sistem sastoji se od: solarnih kolektora, akumulacionog rezervoara ( bojlera ), kontrolne centrale sa pumpom i ekspanzionom posudom, i sistema cevi, raznih ventila, slavina i izolacionog materijala.
Solarni sistem može se nadovezati na vaš već postojeći sistem grejanja, bilo da on radi na gas, struju ili čvrsto gorivo ( ili čak i ako je kombinovan). Na kraju instaliranja, sve predstavlja jedinstvenu celinu, a svaki deo celine može raditi i samostalno, kao i pre dodavanja solarnog sistema.
Dakle, dodavanjem solarnog sistema vašem sistemu grejanja vi samo dodajete još jedno rešenje za efikasniji rad vašeg sistema, sa mnogo uštede u kućnom budžetu.
Uzmite ono što vam nudi sunce, a to ćete postići ugradnjom solarnog sistema u vaš životni prostor. Idealno rešenje za velike potrošače tople vode, kao što su auto perionice, moteli, hoteli, klanice, bazeni…