IZRADA TOPLOTNIH PODSTANICA

Izrađujemo toplotne podstanice razlicitih kapaciteta  kao jedan kompletan proizvod na samonosećoj konstrukciji i takve isporučujemo na traženu adresu krajnjeg korisnika. Mogu se izrađivati u širokom spektru dimenzija. Završni priključci podstanice su prilagođeni priključcima izabranog pločastog izmenjivača toplote, a orijentacija podstanice je diktirana mestom toplovodnog priključka. Po potrebi primarnu stranu podstanice povezujemo sa toplovodnim priključkom.

Pre isporuke vrši se test instalacije na ispitni pritisak (p isp =1.5xPN) sa izradom zapisnika i pratece tehnicke dokumentacije. Na rad naših proizvoda dajemo punu garanciju i servisiranje od godinu dana.

Rad naših toplotnih podstanica je u potpunosti automatizovan i prilagoden traženim uslovima, a zasnovan je primenom elektronskih regulatora i intelegentnih programskih kartica. Oprema se odabira tako da može pružiti vecu dugotrajnost sistema.

Naše podstanice omogucavaju preciznije merenje i kontrolu toplotne energije. Na podstanici je predvidjena obavezna ugradnja merila toplotne energije i uredaja za komunikaciju i daljinski prenos podataka kao dodatna opcija.