Ventilacioni kanali izradjeni su od pocinčanog lima I klase sa dvostruko falcovanim spojevima i poprečnim ukrućenjima.

Ventilacioni kanali se rade pocinčanim limom u zavisnosti od dimenzije 0,6,; 0,8 i 1mm.

Za dimenzije kanala šire stranice do 400mm cena je 1,8 e po kg.

Za dimenzije šire stranice od 400mm do 600mm cena je 1,7 e po kg.

Za dimenzije šire stranice veće od 600mm  cena je 1,6 e po kg.

Svi fazonski elementi: kolena, račve, redukcije, obilazi rade se od debljine pocinčanog lima 0,8 mm.