Ventilacioni kanali izradjeni su od pocinčanog lima I klase sa dvostruko falcovanim spojevima i poprečnim ukrućenjima.

Ventilacioni kanali se rade pocinčanim limom u zavisnosti od dimenzije 0,6,; 0,8 i 1mm.

Za dimenzije kanala šire stranice do 500mm cena je 2,4 e po kg.

Za dimenzije šire stranice veće od 500mm  cena je 2,3 e po kg.

Svi fazonski elementi: kolena, račve, redukcije, obilazi rade se od debljine pocinčanog lima 0,8 mm.