Izrada solarnih sistema

By |2017-04-24T09:36:14+00:00October 4th, 2016|Categories: Izrada termotehničkih instalacija, Usluge|Tags: |

SOLARNI SISTEMI Korišćenje solarnih sistema u našem slučaju znači korišćenje energije sunca u solarnim sistemima za zagrevanje potrošne tople vode i dogrevanje grejnih tela u prostorijama u kojima živimo i radimo. Solarni sistem sastoji se od: solarnih kolektora, akumulacionog rezervoara ( bojlera ), kontrolne centrale sa pumpom i ekspanzionom posudom, i sistema cevi, raznih ventila, slavina i [...]