2023-11-15T23:46:30+00:00

Thermowool

Izrada instalacije klimatizacije i ventilacije proizvodnog pogona 5000m2 i kancelarijskog dela 2000m2 Izrada sistema hlađenja peći za proizvodnju staklene vune i korišćenje viška toplotne energije za grejanje proizvodnog i kancelarijskog prostora Izrada sistema hidrotehničkih instalacija, vodovoda, kanalizacije i hidrantske mreže, izrada sistema vakuumske odvodnje vode sa krova Valsir Izrada sistema BMS, sistema elektroenergetskih i električnih instalacija Razdelnik [...]

2023-11-15T23:46:31+00:00

Mitros fleischwaren – prodavnica Stari šor Sremska Mitrovica

U prodavnici Mitros fleischwaren, Stari šor Sremska Mitrovica urađeno je odimljavanje i odvođenje toplote, potpuno čisto u skladu sa evropskim normama. Funkcionalna, štedljiva eko napa, elektrostatički filter i sekcija aktivnog uglja.