Objekat 10 000 m2 -Proizvodnja kablova za autoindustriju

OPIS RADOVA:

Projektovanje i izvodjenje instalacije radijatorskog grejanja kancelarijskog prostora, kaloriferskog grejanja proizvodnog pogona, kaloriferskog grejanja magacinskog prostora repromaterijala i gotovih proizvoda. Izrada gasne kotlarnice toplotne snage 1MW. Regulacija temperature polaznog voda radijatorskog grejanja na osnovu spoljne temperature i zadate krive grejanja. Grejanje i hlađenje kancelarijskog prostora VRF sistemom. Ventilacija kancelarijskog prostora plafonskim ventilacionim komorama i razvod ventilacionih kanala. Izrada sistema emulzije i razvodnog cevovoda izdrađenog od PVC U plastike. Izrada sistema hlađenja mašina sa povezivanjem na rashladne tornjeve i razvodnog cevovoda u proizvodnom pogonu, izrađenog od PVC U plastike. Izrada razvodnog sistema azota na mašinama za upredanje bakarnih žica. Izrada sistema lokalnog odprašivanja proizvodnih mašina. Hlađenje proizvodnog prostora i izrada distributivne mreže ventilacionih kanala sistemom roof-top. Izrada sistema hlađenja proizvodnog prostora evaporativnim hladnjacima.

 Fabrika Coficab Deč 10 000 m2

 Firma

Coficab

Datum Novembar – Decembar 2016
Mesto Deč
Površina 10.000 m2