Proširenje poslovnog prostora i skladišni magacin površine 1.500m2

OPIS RADOVA:

Izrada sistema radijatorskog i podnog grejanja u kancelarijskom prostoru. Izrada VRV sistema grejanja i hlađenja kancelarijskog prostora. Izrada sistema ventilacije kuhinje, laboratorije i sistema ventilacije toaleta. Izrada sistema odimljavanja skladišnog prostora. Izrada sistema kaloriferskog grejanja skladišnog prostora.

Polimark Beograd

 Firma

Polimark

Datum Oktobar – Decembar 2015
Mesto Beograd
Površina 1.500 m2