OPIS RADOVA

Ventilacija, klimatizacija, komprimovani vazduh.

Izrada sistema grejanja i hlađenja proizvodnog prostora sistemom plafonskih FANCOOIL uređaja. Izrada sistema ventilacije proizvodnog prostora i ugradnja ventilacione komore sa pločastim rekuperatorom, toplotnim izmenjivačem od 120KW i ukupnim kapacitetom 35 000 m3/h. Ugradnja toplotne pumpe vazduh-voda toplotne snage 330KW. Izrada VRF sistema grejanja i hlađenja kancelarijskog prostora.

 Firma

Mecafor

Datum Novembar 2016
Mesto Kikinda
Površina 4.000 m2