Project Description

Objekat Klp u Šimanovcima – modul 1

Radovi su izvedeni na ugradnji klimatizacije i ventilacije.

Ugrađena je i klima komora sa izmenjivačem sa direktnom ekspanzijom kapaciteta 16.000 m3/h