Košarkaški kamp 2500m2 u tri etaža

OPIS RADOVA:

Izrada sistema vodovoda i kanalizacije sa izradom priključnog voda na gradsku mrežu sa izradom priključnog šahta. Izrada unutrašnje protivpožarne hidrantske mreže izrađene od čeličnih pocinčanih cevi. Izrada sistema zagrevanja tople sanitarne vode i montaža solarnih pločastih kolektora na krovu objekta. Ugradnja solarnog toplotnog bafera 2000l i dva kombinovana bojlera po 2000l. Grejanje i hlađenje soba, apartmana i restorana pojedinačnim inverterskim klima uređajima. Izrada sistema ventilacije restorana i ugradnja podplafonske ventilacione komore.

Hotel Teo 04 Srebrno Jezero 2500 m2

 Firma

Hotel Teo 04

Datum Februar-Maj 2016
Mesto Srebrno Jezero
Površina 2.500 m2