Project Description

OPIS RADOVA

Objekat 3000m2 – proizvodnja PVC granulata.

Hladjenje ekstrudera toplotne snage 230KW.

Izrada sistema rashladnog cevovoda sa PVC U cevima otpornim na naftne derivate.

Priprema rashladne vode sa pripremnom grupom koja se sastoji od reverzibilnog demineralizatora i dozirnih pumpi za zaštitu od unutrašnje korozije i biocid zaštite.

Sistem razvoda komprimovanog vazduha  za pojedinačno snabdevanje linija za proizvodnju PVC granulata.

 Firma CABOPOL D.O.O. ŠIMANOVCI
Datum  Februar 2016
Mesto  Šimanovci
Površina  3 000 m2