Skladišni prostor 2.000m2

OPIS RADOVA:

Izrada gasnog grejanja i ugradnja gasnih kalorifera. Izrada vodovoda i kanalizacije sanitarnih čvorova. Izrada podzemnog razvoda gasovodnog priključka sa izradom međustanice. Izrada spoljne i unutrašnje hidrantske mreže.

 Firma

ANGROPROMET

Datum  Oktobar – Novembar 2013
Mesto  Kikinda
Površina  2.000 m2