Lyxury Tannery Ruma – Proizvodni pogon za obradu kože

OPIS RADOVA:

Projektovanje i izvođenje sistema radijatorskog i kaloriferskog grejanja proizvodnog pogona za obradu kože. Izrada toplotne podstanice radijatorskog grejanja sa regulacijom temperature polaznog voda na osnovu spoljne temperature i zadate krive grejanja i voda kaloriferskog grejanja sa konstantnom temperaturom polaznog voda. Izrada parne podstanice sa razdelnikom pare i parnim izmenjivačem toplotne snage 1MW. Izrada sistema ventilacije u eks izvedbi magacina zapaljive hemije. Izrada sistema ventilacije u eks izvedbi magacina nezapaljive hemije. Izrada sistema ventilacije u eks izvedbi prostora za pripremu i mešanje boja.Razvod pare,  kondenzata vazduha i grejanja.

 Firma

Lyxury Tannery

Datum Novembar 2016
Mesto Ruma
Površina 2.800 m2